7.6.14 - kavkazský pastevecký pes, jihoruský ovčák, středoasijský pastevecký pes, moskevský strážní pes - KRAOP

KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ

 • Zpět
 • Klubová výstava Kunratice 7.6.2014


  Výsledky, posudky: SAO - KAO - MSP

  Fotky: fotky na Rajčeti, vítězové výstavy, vítězové soutěží.

  Klub KRaAOP děkuje Oblastnímu mysliveckému spolku (www organizátora) za příkladnou organizaci 20. oblastní výstavy v překrásném zámeckém areálu v Praze Kunraticích, při které se konala naše Klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz. Velmi příjemné a krásné prostředí zámeckého parku bylo patřičně důstojným místem pro vystavení jedinců našich plemen, což se také projevilo takřka dvojnásobným počtem přihlášených psů a fen oproti předcházejícím rokům. Nejen vystavovatelé se svými psy, ale i rodinní příslušníci a všichni přítomní diváci, jistě ocenili možnost využít příjemného stínu a chládku, který poskytoval zámecký park.

  Velké poděkování patří generálnímu sponzoru naší Klubové výstavy - firmě JK Animals za velmi štědré sponzorské dary. Každý účastník obdržel balíček bez ohledu na výsledek posouzení. Vítězové pak navíc převzali velmi hodnotné dary, formou kvalitního suchého krmiva, dle věku vítězného jedince. Zástupkyně firmy p. Markéta Horáková, která se účastnila naší výstavy osobně, má obrovskou zásluhu na bezproblémovém průběhu klubové výstavy, za což ji patří rovněž vřelý dík.

  Poděkování patří také vám všem, kdo jste se podíleli na přípravě a organizaci Klubové výstavy, vám všem, kdo jste neváhali pomoci na místě samotném a přispěli jste tak nejen k velmi zdařilému průběhu, ale především k úžasné atmosféře, která celou výstavu provázela.

  Za výbor KRaAOP,

  Soňa Vágnerová