ZPĚT na hlavní stránku rubriky chovných psů KAO

Nahlášené vrhy KAO 2019:

Vystavené krycí listy KAO 2019:

Krycí list a oznámení o narození vrhu ve formátu .DOCX je ke stažení zde.
Krycí list a oznámení o narození vrhu ve formátu .PDF je ke stažení zde.

Pro plánované krytí chovné feny si chovatel vyplní formulář krycího listu a elektronicky nebo poštou jej zašle poradci chovu nejpozději 4 týdny před předpokládaným krytím. Ten zkontroluje správnost a úplnost údajů na KL, opatří KL evidenčním číslem, datem vystavení, dobou platnosti, svým podpisem a razítkem a zašle ve dvou vyhotoveních poštou zpět chovateli.
Bez podpisu příslušného poradce chovu, razítka poradce chovu a přiděleného evidenčního čísla je krycí list neplatný!

  1. KL 4/2019 - CHS Lost illusions - Valkýra Erudit
  2. KL 3/2019 - CHS z Bllerkova - Dynastiya z Bllerkova
  3. KL 2/2019 - CHS Pes do kapsy - Margittai Gladiator Kalisa
  4. KL 1/2019 - CHS od Avarovy rokle - Fantagiro ze Žďárských lesů

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti od roku 2017:
Starší klubové fotky na Rajčeti: