Posuzovatelé dysplazie kyčelních kloubů pro KRaAOP:

MVDr. Milan Decker
Krchleby 44, 345 61 Staňkov
tel: 379 492 722, 728 665 140
e-mail: veterina@decker.cz
Na webových stránkách decker.cz jsou k nahlédnutí výsledky provedených vyhodnocení.
Způsob platby: Vyhodnotitel DKK zašle do 14-ti dnů od obdržení snímku vyhodnocení majiteli, a to na dobírku za 400,- Kč (+poštovné).

MVDR. Jaromír Ekr - VET-KLINIKA s.r.o.
Pražská třída 94/53, 500 04 Hradec Králové
tel: 491 114 180, 495 533 261
e-mail: ordinace@vetklinika.cz
webové stránky vetklinika.cz
Doba vyhodnocení snímku 14 dní od doručení snímku vyhodnotiteli, zaslání vyhodnocení majiteli na dobírku (575,-Kč).
Možnost využití digitálních technologií při posuzování rtg na DKK: cena 491,-Kč vč.DPH, výsledek cca do 3 dnů e-mailem ve formátu PDF.

MVDR. Lukáš Duchek
K Hájům 2671/8, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel: 251 511 651, 251 617 564, 775 688 637
e-mail: nemocnice@vetcentrum.cz
webové stránky vetcentrum.cz
Doba vyhodnocení 14 dní od doručení snímku a uhrazení poplatku. Cena za vyhodnocení je 400,-Kč, platba předem na účet vet.lékaře č.27-4570340267/0100. Variabilní symbol 17 a posledních pět čísel čipu.

Možnost vyhodnocení u O.F.A.:
O.F.A. - Ortopedická nadace pro zvířata (USA). Tato možnost byla schválena na členské schůzi 23.2.2008. Podrobnější informace o vyhodnocení O.F.A.

Požadavky ČMKU, FCI a odkazy související s RTG DKK:

Požadavky FCI na oficiální vyhodnocení HD

Zápisní řád ČMKU platný od 1.1.2015.

Vnitřní předpis Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR) o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů
Aktualizace od ledna 2018!
Najdete zde informace o všech náležitostech RTG snímku, co je zhotovitel RTG snímku povinen udělat, co je povinností posuzovatele a také návod jak postupovat v případě odvolání proti výsledku posouzení.

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti od roku 2017:
Starší klubové fotky na Rajčeti: