RTG Dysplazie kyčelních kloubů:

 1. Jednou z podmínek zařazení psa do chovu, v souladu se Zápisním řádem ČMKU, je v našem klubu povinnost prokázat, že pes netrpí těžkým stupněm dysplazie kyčelního kloubu (DKK).
 2. Pes musí podstoupit povinné vyšetření DKK (dysplazie kyčelních kloubů). Musí absolvovat rentgen (RTG) kyčelních kloubů, snímek následně posuzuje veterinární lékař, který má osvědčení pro posuzovatele DKK a s nímž má náš klub uzavřenu smlouvu o posuzování.
 3. Je na majiteli psa, kterou z níže uvedených veterinárních ordinací si zvolí.
 4. Dle doporučení FCI a platného chovatelského řádu se RTG kyčlí provádí nejdříve v 18 měsících věku psa.
 5. Výsledek posouzení (certifikát se stupněm hodnocení, který odpovídá klasifikačnímu schématu FCI) předkládá majitel psa příslušnému poradci chovu.
 6. Vyhodnocení RTG snímku (Stupeň hodnocení DKK):
  A – bez příznaků dysplazie kyčelního kloubu           (0) - negativní
  B – téměř normální kyčelní kloub                             (1) - hraniční
  C – lehká dysplazie kyčelního kloubu                       (2) - lehký
  D – střední dysplazie kyčelního kloubu                    (3) - střední
  E – těžká dysplazie kyčelního kloubu                       (4) - těžký
 7. V případě, že z výsledku posouzení vyplyne, že pes trpí těžkým stupněm dysplazie ( E (4), i jednostranně), psa uchovnit nelze.
 8. Majitelům psů se doporučuje, aby jejich psi, spolu s povinným vyšetřením DKK (dysplazie kyčelních kloubů), současně, v rámci jedné narkózy, absolvovali také nepovinné vyšetření DLK (dysplazie loketních kloubů).
  Vyhodnocení RTG snímku (Stupeň hodnocení DLK):
  0 – bez příznaků dysplazie loketního kloubu
  1 – mírné příznaky dysplazie loketního kloubu
  2 – střední osteoartroza
  3 – těžká osteoartroza
  Stejně jako RTG DKK, i RTG DLK se zasílá k posouzení oficiálnímu posuzovateli, a následně příslušnému poradci chovu.

Posuzovatelé dysplazie kyčelních kloubů pro KRaAOP:

MVDr. Milan Decker
Krchleby 44, 345 61 Staňkov
tel: 379 492 722, 728 665 140
e-mail: veterina@decker.cz
Na webových stránkách decker.cz jsou k nahlédnutí výsledky provedených vyhodnocení.
Způsob platby: Vyhodnotitel DKK zašle do 14-ti dnů od obdržení snímku vyhodnocení majiteli, a to na dobírku za 400,- Kč (+poštovné).

MVDR. Jaromír Ekr - VET-KLINIKA s.r.o.
Pražská třída 94/53, 500 04 Hradec Králové
tel: 491 114 180, 495 533 261
e-mail: ordinace@vetklinika.cz
webové stránky vetklinika.cz
Doba vyhodnocení snímku 14 dní od doručení snímku vyhodnotiteli, zaslání vyhodnocení majiteli na dobírku (575,-Kč).
Možnost využití digitálních technologií při posuzování rtg na DKK: cena 491,-Kč vč.DPH, výsledek cca do 3 dnů e-mailem ve formátu PDF.

MVDR. Lukáš Duchek
K Hájům 2671/8, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel: 251 511 651, 251 617 564, 775 688 637
e-mail: nemocnice@vetcentrum.cz
webové stránky vetcentrum.cz
Doba vyhodnocení 14 dní od doručení snímku a uhrazení poplatku. Cena za vyhodnocení je 400,-Kč, platba předem na účet vet.lékaře č.27-4570340267/0100. Variabilní symbol 17 a posledních pět čísel čipu.

Možnost vyhodnocení u O.F.A.:
O.F.A. - Ortopedická nadace pro zvířata (USA). Tato možnost byla schválena na členské schůzi 23.2.2008. Podrobnější informace o vyhodnocení O.F.A.

Požadavky ČMKU, FCI a odkazy související s RTG DKK:

Požadavky FCI na oficiální vyhodnocení HD

Zápisní řád ČMKU platný od 1.1.2015.

Vnitřní předpis Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR) o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů
Aktualizace od ledna 2018!
Najdete zde informace o všech náležitostech RTG snímku, co je zhotovitel RTG snímku povinen udělat, co je povinností posuzovatele a také návod jak postupovat v případě odvolání proti výsledku posouzení.

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti od roku 2017:
Starší klubové fotky na Rajčeti: