Kluboví šampioni (KCH) - seznam:

Kluboví šampioni exteriéru roku 2019

Kluboví šampioni exteriéru roku 2018

Kluboví šampioni exteriéru roku 2017

Kluboví šampioni exteriéru do roku 2016

Podmínky pro udělení titulů klubu KRaAOP:

 1. Klubový Junior šampion
 2. Klubový šampion
 3. Klubový Veterán šampion
 4. Klubový Grand šampion

 1. Body pro udělení všech titulů se započítávají pouze z období, ve kterém je majitel psa/feny členem klubu KRaAOP. Započítavají se body získané ze všech výstav organizovaných pod záštitou ČMKU/FCI.
 2. Pro získání titulu Klubový Junior šampion je věková hranice 9 - 24 měsíců, během které je potřeba získat 40 bodů a k tomu 1x CAC/CAJC na výstavách pořádaných klubem KRaAOP (pro kupírované psy platí výjimka a mohou podmínku získání 1x CAC/CAJC splnit na zahraniční klubové/speciální výstavě). V bodovém hodnocení se započítává z každé výstavy jen nejvyšší dosažený titul, ocenění nebo čekatelství. Získané šampionáty se do bodového hodnocení nepočítají.
 3. Pro získání titulu Klubový šampion je potřebný počet bodů 80 a k tomu 1x CAC na výstavách pořádaných klubem KRaAOP (pro kupírované psy platí výjimka a mohou podmínku získání 1x CAC splnit na zahraniční klubové/speciální výstavě). V bodovém hodnocení se započítává z každé výstavy jen nejvyšší dosažený titul, ocenění nebo čekatelství. Získané šampionáty se do bodového hodnocení nepočítají.
 4. Pro získání titulu Klubový Veterán šampion se body počítají po dosažení věku 8-mi let, potřebný počet bodů je 30 a k tomu 2x účast na výstavě pořádané klubem KRaAOP (pro kupírované psy platí výjimka a mohou tuto podmínku splnit na zahraniční klubové/speciální výstavě). V bodovém hodnocení se započítává z každé výstavy jen nejvyšší dosažený titul, ocenění nebo čekatelství. Získané šampionáty se do bodového hodnocení nepočítají.
 5. Pro získání titulu Klubový Grand šampion je potřebný počet bodů 160 a k tomu 1x získání titulu BOB nebo BOS na výstavě pořádané klubem KRaAOP (pro kupírované psy platí výjimka a mohou podmínku získání 1x BOB/BOS splnit na zahraniční klubové/speciální výstavě). Pes/fena musí mít přiznaný titul Klubový šampion KRaAOP. V bodovém hodnocení se započítává z každé výstavy jen nejvyšší dosažený titul, ocenění nebo čekatelství. Získané šampionáty se do bodového hodnocení nepočítají.
 6. Poháry a diplomy za všechny tituly se předávají na výstavách organizovaných klubem KRaAOP a na členských schůzích.
 7. Všechny tituly zapisuje předseda klubu KRaAOP do průkazu původu psa/feny.
 8. Podklady pro udělení titulů:
  - kopie průkazu původu
  - kopie výstavní přílohy se zapsanými výsledky výstav
  - kopie výstavních posudků a kartiček
 9. Podklady lze zasílat poštou na adresu sídla klubu nebo e-mailem na adresu klubkraop@seznam.cz

Bodová tabulka pro všechny tituly klubu KRaAOP ke stažení zde

Udílení titulů klubu KRaAOP podle těchto podmínek je platné od 1.9.2018.
Po přechodné období 3 měsíců - do 30.11.2018 budou akceptovány i žádosti o udělení KCH a KGCH podle starých podmínek - k náhledu zde.

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

Fotky na Rajčeti od roku 2017:
Starší klubové fotky na Rajčeti: