Kluboví šampioni (KCH) - seznam:

Kluboví šampioni exteriéru roku 2023

Kluboví šampioni exteriéru roku 2022

Kluboví šampioni exteriéru roku 2021

Kluboví šampioni exteriéru roku 2020

Kluboví šampioni exteriéru roku 2019

Kluboví šampioni exteriéru roku 2018

Kluboví šampioni exteriéru roku 2017

Kluboví šampioni exteriéru do roku 2016

Podmínky pro udělení titulů klubu KRaAOP:

 1. Klubový Junior šampion
 2. Klubový šampion
 3. Klubový Veterán šampion
 4. Klubový Grand šampion

 1. Body pro udělení všech titulů se započítávají pouze z období, ve kterém je majitel psa/feny členem klubu KRaAOP. Započítavají se body získané ze všech výstav organizovaných pod záštitou ČMKU/FCI.
 2. Pro získání titulu Klubový Junior šampion je věková hranice 9 - 24 měsíců, během které je potřeba získat 40 bodů a k tomu 1x CAC/CAJC na výstavách pořádaných klubem KRaAOP (pro kupírované psy platí výjimka a mohou podmínku získání 1x CAC/CAJC splnit na zahraniční klubové/speciální výstavě). V bodovém hodnocení se započítává z každé výstavy jen nejvyšší dosažený titul, ocenění nebo čekatelství. Získané šampionáty se do bodového hodnocení nepočítají.
 3. Pro získání titulu Klubový šampion je potřebný počet bodů 80 a k tomu 1x CAC na výstavách pořádaných klubem KRaAOP (pro kupírované psy platí výjimka a mohou podmínku získání 1x CAC splnit na zahraniční klubové/speciální výstavě). V bodovém hodnocení se započítává z každé výstavy jen nejvyšší dosažený titul, ocenění nebo čekatelství. Získané šampionáty se do bodového hodnocení nepočítají.
 4. Pro získání titulu Klubový Veterán šampion se body počítají po dosažení věku 8-mi let, potřebný počet bodů je 30 a k tomu 2x účast na výstavě pořádané klubem KRaAOP (pro kupírované psy platí výjimka a mohou tuto podmínku splnit na zahraniční klubové/speciální výstavě). V bodovém hodnocení se započítává z každé výstavy jen nejvyšší dosažený titul, ocenění nebo čekatelství. Získané šampionáty se do bodového hodnocení nepočítají.
 5. Pro získání titulu Klubový Grand šampion je potřebný počet bodů 160 a k tomu 1x získání titulu BOB nebo BOS na výstavě pořádané klubem KRaAOP (pro kupírované psy platí výjimka a mohou podmínku získání 1x BOB/BOS splnit na zahraniční klubové/speciální výstavě). Pes/fena musí mít přiznaný titul Klubový šampion KRaAOP. V bodovém hodnocení se započítává z každé výstavy jen nejvyšší dosažený titul, ocenění nebo čekatelství. Získané šampionáty se do bodového hodnocení nepočítají.
 6. Poháry a diplomy za všechny tituly se předávají na výstavách organizovaných klubem KRaAOP a na členských schůzích.
 7. Všechny tituly zapisuje předseda klubu KRaAOP do průkazu původu psa/feny.
 8. Podklady pro udělení titulů:
  - kopie průkazu původu
  - kopie výstavní přílohy se zapsanými výsledky výstav
  - kopie výstavních posudků a kartiček
 9. Podklady lze zasílat poštou na adresu sídla klubu nebo e-mailem na adresu klubkraop@seznam.cz

Bodová tabulka pro všechny tituly klubu KRaAOP ke stažení zde

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti: