Kluboví šampioni (KCH) - seznam:

Kluboví šampioni exteriéru roku 2017 - řazeno podle data udělení

Kluboví šampioni exteriéru do roku 2016 - řazeno podle abecedy

Podmínky pro získání titulu Klubový šampion exteriéru:

  1. Pes / fena plemen chovaných pod KRaAOP je v majetku člena klubu, členství v klubu je nutné minimálně 1 kalendářní rok (365 dní) a je chovný.
  2. Pes / fena získal/a min. 100 bodů podle přiložené tabulky. Body lze získat na výstavách pořádaných FCI, ve třídě „mladých“ a vyšší.
  3. Majitel psa / feny požádá písemně předsedu klubu o udělení titulu a splnění podmínek doloží potřebnými doklady (kopie výstavní přílohy).
  4. Každý jedinec, který splnil podmínky pro získání titulu KCH a titul mu byl přiznán, získá diplom „Klubový šampion“ a pohár.
  5. Diplomy a poháry se předávají třikrát ročně, a to na členské schůzi a na jarní a podzimní klubové výstavě KRaAOP.
  6. Titul zapisuje předseda Klubu do PP, zapisuje se i do PP potomků.
  7. Titul Klubový šampion neopravňuje k zařazení do tříd vítězů a šampionů na výstavách pořádaných ČMKU, popř. jinými organizacemi FCI.
  8. V hodnocení se započítává z každé výstavy jen nejvyšší dosažený titul (resp. ohodnocení, umístění), započítávají se pouze výsledky z období, kdy byl jedinec v majetku člena Klubu.
  9. Udělení titulu není nárokové.
  10. Člen výboru, který je pověřen kontrolou plnění podmínek nutných ke splnění titulu KCH, musí pro jedince ve svém majetku požádat o udělení titulu a doložit splnění podmínek jinému členu výboru, kterého určí společně výbor Klubu.

Bodová tabulka pro klubového šampiona ke stažení zde

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti od roku 2017:
Starší klubové fotky na Rajčeti: