Kluboví šampioni práce (KCHP) - seznam:

Kluboví šampioni práce do roku 2016 - řazeno podle abecedy

Podmínky pro získání titulu Klubový šampion práce:

 1. Pes / fena plemen chovaných pod KRaAOP je v majetku člena klubu, členství v klubu je nutné minimálně 1 kalendářní rok (365 dní).
 2. Všechna „vítězství“ nutná ke splnění podmínek pro udělení titulu musí být získána v době členství majitele v Klubu.
 3. Pes / fena musí splnit jednu z následujících možností (a nebo b nebo c):
  a) 5 x vítězství v Pracovní soutěži (3., 4., 5. stupeň - v libovolné kombinaci ) + 1 x vítězství v Celostátní pracovní soutěži (jeden ze stupňů 1-2-3-4-5)
  b) 9 x vítězství v Pracovní soutěži (3., 4., 5. stupeň - v libovolné kombinaci)
  c) 3 x vítězství v Celostátní pracovní soutěži (3., 4., 5. stupeň - v libovolné kombinaci). Poznámka: Jedno vítězství v Celostátním pracovním přeboru ( stupeň 3., 4. nebo5.) může nahradit jedno vítězství v Pracovní soutěži (3., 4. nebo 5. stupeň).
 4. Na každé klubové akci budou vítězům v daném stupni Pracovních soutěží předány kartičky, které budou majitelé dokladovat při žádosti o udělení titulu:
  a) kartičky „Vítěz Pracovní soutěže“
  b) kartičky „Res.vítěz Pracovní soutěže“
  Chce-li majitel použít k získání titulu vítězství získaná v době, kdy se kartičky nevystavovaly, připojí k žádosti seznam získaných vítězství – s daty a místem získání.
 5. Jedinec, který splnil podmínky pro udělení titulu KCHP a titul mu byl přiznán, získá diplom „Klubový šampion práce" a pohár. Diplomy a poháry se předávají třikrát ročně, a to na členské schůzi a na jarní a podzimní klubové výstavě KRaAOP.
 6. Majitel psa / feny požádá písemně HPCH o udělení titulu a splnění podmínek doloží potřebnými doklady (kartičky/seznam). Udělení titulu není nárokové.
 7. Titul zapisuje HPCH do PP.
 8. Titul Klubový šampion práce neopravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách pořádaných ČMKU, popř. jinými organizacemi FCI.
 9. Udělení titulu není nárokové.
 10. Člen výboru, který je pověřen kontrolou plnění podmínek nutných ke splnění titulu KCHP, musí pro jedince ve svém majetku požádat o udělení titulu a doložit splnění podmínek jinému členu výboru, kterého určí společně výbor Klubu

Bodová tabulka pro klubového šampiona práce ke stažení zde

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti od roku 2017:
Starší klubové fotky na Rajčeti: