Kluboví Grand šampioni (KGCH) - seznam:

Kluboví Grand šampioni exteriéru - řazeno podle abecedy

Podmínky pro získání titulu Klubový Grand šampion exteriéru:

 1. Pes / fena plemen chovaných pod KRaAOP je v majetku člena klubu, jehož členství v KRaAOP je nepřetržitě minimálně 3 kalendářní roky.
 2. Pes musí získat minimálně 900 bodů dle přiložené tabulky, fena musí získat minimálně 700 bodů dle přiložené tabulky. Body lze získat na výstavách pořádaných FCI, mladých, mezitřídě, otevřené, šampionů, čestné a veteránů.
 3. Majitel psa / feny požádá písemně předsedu Klubu o udělení titulu a splnění podmínek doloží potřebnými doklady (kopie výstavní přílohy, kartičky)
 4. Pes / fena musí mít přiznaný titul Klubový šampion
 5. Pes / fena musí získat na některé klubové výstavě pořádané v rámci FCI minimálně jednou ocenění BOB nebo 2x titul Klubový vítěz
 6. Každý jedinec, který splnil podmínky pro získání titulu KGCH a titul mu byl přiznán, získá diplom „Klubový Grand šampion“ a pohár.
 7. Diplomy a poháry se předávají třikrát ročně, a to na členské schůzi a na jarní a podzimní klubové výstavě KRaAOP.
 8. Titul zapisuje předseda Klubu do PP, zapisuje se i do PP potomků.
 9. Titul Klubový Grand šampion neopravňuje k zařazení do tříd vítězů a šampionů na výstavách pořádaných ČMKU, popř. jinými organizacemi FCI.
 10. V hodnocení se započítává z každé výstavy jen nejvyšší dosažený titul (resp. ohodnocení, umístění), započítávají se pouze výsledky z období, kdy byl jedinec v majetku člena Klubu.
 11. Udělení titulu není nárokové.
 12. Člen výboru, který je pověřen kontrolou plnění podmínek nutných ke splnění titulu KCH, musí pro jedince ve svém majetku požádat o udělení titulu a doložit splnění podmínek jinému členu výboru, kterého určí společně výbor Klubu.

Bodová tabulka pro klubového grand šampiona ke stažení zde

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti od roku 2017:
Starší klubové fotky na Rajčeti: