Podmínky pro získání titulu Klubový Grand šampion práce:

 1. Pes / fena plemen chovaných pod KRaAOP je v majetku člena klubu, jehož členství je nepřetržitě minimálně 3 kalendářní roky
 2. Pes musí získat minimálně 600 bodů dle přiložené tabulky, fena musí získat minimálně 400 bodů dle přiložené tabulky, body lze získat v pracovních klubových soutěžích KRaAOP a na celostátních pracovních přeborech KRaAOP, za titul Vítěz a Res.Vítěz a za umístění na 2., 3. a 4. místě, je-li toto pořadí zadáno.
 3. Započítávají se pouze výsledky z období, kdy byl jedinec v majetku člena Klubu
 4. Pes / fena musí být chovný/á
 5. Pes / fena musí mít přiznaný titul Klubový šampion práce
 6. Pes / fena musí získat (a nebo b nebo c):
  a) na Celostátním pracovním přeboru KRaAOP minimálně 2x titul Vítěz , z toho musí být jedno vítězství získáno ve 3.stupni obtížnosti a druhé vítězství musí být získáno ve 4. nebo 5. stupni obtížnosti
  b) 1x Vítěz v Celostátním pracovním přeboru + 6x Vítěz v v pracovní soutěži na klubovém sraze (všechna vítězství na pracovních soutěžích musí být získána v adekvátním stupni obtížnosti, příklad: 1 x Vítěz v Celostátním pracovním přeboru ve stupni 3 + 6x Vítěz v pracovní soutěži ve stupni 4 nebo 5, nebo 1x Vítěz v Celostátním přeboru ve stupni 4 nebo 5 + 6x Vítěz pracovní soutěže ve stupni 3)
  c) 12 x Vítěz v pracovních soutěžích, z toho 6x Vítěz ve stupni 3 + 6x Vítěz ve stupni 4 nebo 5
  Titul Vítěz celostátního pracovního přeboru a titul Vítěz pracovní soutěže, který byl použitý pro získání titulu KCHP nelze opětovně použít pro získání titulu Grand šampion práce
 7. Majitel psa / feny požádá písemně HPCH o udělení titulu a splnění podmínek doloží potřebnými doklady ( kartičky s umístěním nebo seznam vítězství-umístění, s místem a datem akce)
 8. Každý jedinec, který splnil podmínky pro získání titulu KGCHP a titul mu byl přiznán, získá diplom „ Klubový Grand šampion práce“ a pohár. Diplomy a poháry se předávají třikrát ročně, a to na členské schůzi a na jarní a podzimní klubové výstavě KRaAOP
 9. Titul zapisuje HPCH do PP, zapisuje se i do PP potomků.
 10. Titul Klubový Grand šampion práce neopravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách pořádaných ČMKU, popř. jinými organizacemi FCI.
 11. Udělení titulu není nárokové.
 12. Člen výboru, který je pověřen kontrolou plnění podmínek nutných ke splnění titulu KGCHP, musí pro jedince ve svém majetku požádat o udělení titulu a doložit splnění podmínek jinému členu výboru, kterého určí společně výbor Klubu

Bodová tabulka pro klubového šampiona práce ke stažení zde

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti od roku 2017:
Starší klubové fotky na Rajčeti: