Článek pro zájemce o bonitaci:

Průběh bonitace aneb co by měl pes zvládnout k jejímu úspěšnému absolvování

Jarní bonitace a svod mladých 2018

Bonitace a nepovinný svod mladých se bude konat v neděli 11.3.2018
- Místo konání: rekreační středisko ZO OS KOVO ŽĎAS, Zubří u Nového Města na Moravě, kraj Vysočina.
- Rozhodčím v bonitační komisi bude pan Andraš Polgar (Srbsko)

Přihláška na bonitaci a svod mladých ke stažení ve formátu PDF
- pro bonitaci
- pro nepovinný svod mladých

Bonitace a svodu mladých se může zúčastnit jen člen klubu nebo osoba, která má s klubem uzavřenou Smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu.

Uzávěrka přihlášek: 28.února 2018

Program:
- 9:00 - 9:45 přejímka psů
- 10:00 začátek posuzování – svod, bonitace
- Po skončení posuzování budou následovat povahové testy.

Nezapomeňte s sebou:
- originál PP + oboustranná kopie (pokud kopie nebyla zaslána s přihláškou)
- očkovací průkaz
- vyhodnocení RTG DKK (je-li výsledek již k dispozici)
- vazák k uvázání na stanovišti (cca 2-3 m dlouhý, dostatečně pevný)
- náhubek

Poplatky za bonitaci a svod mladých: výtažek z Finančního řádu
- 500 Kč za bonitaci, splatnost k datu uzávěrky přihlášek
- 100 Kč za nepovinný svod mladých
- číslo účtu: 251 881 412 / 0300
- variabilní symbol: 03
- zpráva pro příjemce: jméno přihlášeného psa / feny

Ubytování a strava v areálu rekreačního střediska:
- kontaktujte paní Tlustošovou na e-mailu: dt.kovo.zdas.zubri@seznam.cz nebo na tel: 566 615 268
- účastníci klubových akcí neplatí poplatek za psa, který je uveden v ceníku rekreačního střediska!
- webové stránky rekreačního střediska Zubří

Podzimní bonitace 28.10.2017 v Zubří u Nového Města na Moravě

Bonitace se zúčastnilo celkem 16 psů:

- KAO - 1 pes a 10 fen
- MSP - 1 pes a 4 feny

Bonitační komise:
rozhodčí pan Karel Hořák a členové výboru Olga Klegová, Dagmar Novosadová, Zdeňka Vašková

Fotky z předvedení - řazeno podle katalogu:

KAO pes - RIONI AMIGO DEL CAUCASO:

KAO fena - AKBARA Z BLUČINSKÉHO KOPCE:

KAO fena - BAJŠA NASPO:

KAO fena - BERUSHKA FINSTERNIS:

KAO fena - GRETA GARBO ERUDIT:

KAO fena - CHANTAL NART-SANO:

KAO fena - JENNY PES DO KAPSY:

KAO fena - JOSEFINA PES DO KAPSY:

KAO fena - NATALI Z AZGIRU:

KAO fena - VERSACE ERUDIT:

MSP pes - BASHIR Z JAKUBKY:

MSP fena - AIMY AISHA ZE ŽATCE:

MSP fena - CAESARIANNA ARETHA Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ:

MSP fena - DAKOTA VARJAG Z BUKOVÉ:

MSP fena - FILIA:

KAO fena - VALKÝRA ERUDIT:


Podzimní svod mladých 28.10.2017 v Zubří u Nového Města na Moravě

Svodu mladých se zúčastnilo 5 psů:

- KAO - 4 feny
- MSP - 1 pes

Fotky z předvedení - řazeno podle katalogu:

KAO fena - LAFIDA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ:

KAO fena - LAGUNA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ:

KAO fena - LEXA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ:

KAO fena - CWAANDA OD TEREZIÁNSKÉHO HÁJE:

MSP pes - CIRRUS Z JAKUBKY:

Jarní bonitace 25.3.2017 v Praze

Bonitace se zúčastnilo celkem 14 psů:

- KAO - 2 psi a 6 fen
- MSP - 1 pes a 5 fen

Bonitační komise:
rozhodčí pan Karel Hořák a členové výboru Olga Klegová, Dagmar Novosadová, Jana Jurigová

Fotky z předvedení - řazeno podle katalogu:

KAO fena - BOUŘILKA OD TEREZIÁNSKÉHO HÁJE:

KAO fena - IJEN NORVIS PES DO KAPSY:

KAO fena - INSOLITA PES DO KAPSY:

KAO fena - MARGITTAI GLADIATOR KALISA:

KAO fena - VANGA ERUDIT:

KAO pes - IRTYŠ PES DO KAPSY:

MSP fena - ANASTASIA IZ DOMA MOSKOVSKOY STOROZHEVOY:

MSP fena - BÁJA BESKYDSKÝ DVŮR:

MSP fena - CLAIRE Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ:

MSP fena - ARTEMIS AISCHA ZE ŽATCE:

MSP fena - BARANKA Z LINIE ROMANOVCŮ:

MSP pes - CASPIAN VARJAG Z BUKOVÉ:

KAO fena - KRÁSKA DEŠERET:

KAO pes - IGOR PES DO KAPSY:

Jarní svod mladých 25.3.2017 v Praze

Svodu mladých se zúčastnili 4 psi:

- KAO - 1 fena
- MSP - 1 pes a 2 feny

Fotky z předvedení - řazeno podle katalogu:

KAO fena - ANNIE FACE OF LIGHTNING:

MSP fena - AMALIJA PHARCASTAT:

MSP fena - ELIŠKA VARJAG Z BUKOVÉ:

MSP pes - EDYR VARJAG Z BUKOVÉ:

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti od roku 2017:
Starší klubové fotky na Rajčeti: