Průběh bonitace aneb co by měl pes zvládnout k jejímu úspěšnému absolvování

Bonitace se skládá ze dvou částí:
1. porovnání exteriéru psa se standardem plemene, to znamená měření tělesných proporcí + předvedení psa v postoji a v pohybu
2. povahový test

ad 1. Porovnání exteriéru psa se standardem plemene:

 1. Probíhá to podobně jako na výstavách, s tím rozdílem, že psi nastupují do kruhu jednotlivě.
  Při nástupu do kruhu pes projde skupinou osob.
 2. Na začátku se čtečkou zkontroluje čip psa a poté se pes změří – výška a délka psa a rozměry hlavy, hrudníku a nadprstí. Jednotlivá měření hlavy může provádět sám majitel (psovod) pod dohledem člena bonitační komise. Je potřeba, aby toto váš pes zvládl v časovém limitu 2x5minut.
 3. Vyhodnocení chování psa při průchodu skupinou osob a během měření je zapsáno již jako součást povahového testu.
 4. Poté se kontroluje chrup psa a to kompletně. Psa posadíte a ukážete nejprve skus, pak zuby boční a zadní stoličky. Ovladatelnost psa musí být na takové úrovni, aby pan rozhodčí mohl zkontrolovat skutečně všechny zuby.
 5. Následuje posouzení psa ve stoje a v pohybu. Ve stoje se posuzuje barva srsti, znaky, oko, celkový vzhled, znaky plemenné příslušnosti a vady.
 6. Při posuzování v pohybu pes kluše u levé nohy svého pána, po obvodu kruhu, případně dle pokynů pana rozhodčího diagonálně napříč kruhem. Pes by neměl na vodítku táhnout, skákat, měl by se pohybovat uvolněně tak, aby bylo možné pohyb posoudit.
 7. Tímto způsobem se změří a posoudí všichni psi a feny účastnící se bonitace. Poté následuje druhá část - povahový test.

ad 2. Povahový test:

 1. Tento test popisuje chování psa, nemá na rozdíl od posouzení exteriéru vylučující charakter (kdy se může stát, že pes v případě vylučující vady nebude uchovněn). Povahový test se hodnotí známkami na stupnici 0 - 6, které ovšem znamenají pouze popis chování daného psa, nejsou to známky hodnotící jako ve škole.
 2. Povahový test probíhá hromadně. Všichni psi jsou uvázáni na dostatečně dlouhém a pevném úvazu a mají nasazený náhubek. Majitel (psovod) zůstává po celou dobu u psa.
 3. Test má několik fází. Každá z nich se hodnotí samostatně. První dvě jste již absolvovali během předvedení v kruhu.
 4. V tuto chvíli kolem psů projde bonitační komise, poté kolem psů proběhne figurant. Následuje útok figuranta na každého jednotlivého psa a jeho majitele. Pes má stále náhubek a během útoku nedojde ke kontaktu figuranta se psem.
 5. Tímto je povahový test ukončen.

Doporučujeme všem k přečtení platné znění Bonitačního řádu KRaAOP

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti od roku 2017:
Starší klubové fotky na Rajčeti: