Chovatelské info poradců chovu:

Pro plánované krytí chovné feny si chovatel vyplní formulář krycího listu a elektronicky nebo poštou jej zašle poradci chovu nejpozději 4 týdny před předpokládaným krytím. Ten zkontroluje správnost a úplnost údajů na KL, opatří KL evidenčním číslem, datem vystavení, dobou platnosti, svým podpisem a razítkem a zašle ve dvou vyhotoveních poštou zpět chovateli.

Bez podpisu příslušného poradce chovu, razítka poradce chovu a přiděleného evidenčního čísla je krycí list neplatný !!!!

Krycí list pro plemeno KAO - ke stažení zde.

Krycí list pro plemeno SAO - ke stažení zde.

Krycí list pro plemeno JRO - ke stažení zde.

Krycí list pro plemeno MSP Vám na vyžádání vystaví poradce chovu, k náhledu je zde.

Vzor smlouvy o poskytování chovatelského servisu s nečlenem KRaAOP je k nahlédnutí zde.

Adresa ČMKU:

ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy

Všechna plemena KRaAOP patří pod Pracoviště č.1 - kontakty zde.

Rozdělení plemen podle pracovníků ČMKU:

Zápisní řád ČMKU platný od 1.1.2015 ke stažení.

Zajímavé články na stránkách ČMKU:

ČMKU požádala Ministerstvo financí o výklad zákona o elektronické evidenci tržeb ve vztahu k chovatelům psů, kteří nejsou podnikateli. Článek najdete na stránkách ČMKU

FCI, UCI, mezinárodní chovatelské kluby aneb kdo se v tom má vyznat? Článek najdete na webových stránkách ČMKU

Jak získat mezinárodně chráněný název chovatelské stanice? Článek najdete na webových stránkách ČMKU

Další informace z chovu:

 1. Vyjádření KRaAOP k propagaci článku na téma psích zápasů uveřejněného 1.12.2017 na FB profilu pana Drahomíra Němce:
  KRaAOP se jednoznačně distancuje od jakékoli formy propagace psích zápasů.
  Viz. též zápis z výborové schůze ze dne 17.12.2017.

 2. Informace k novele veterinárního zákona: Oznámení chovu pěti a více fen starších 12 měsíců
 3. Vyjádření KRaAOP ke kauze s paní Monikou Tlustou - CHS Grizzly bear:
  1) KRaAOP se zcela jednoznačně distancuje od veškerého počínání bývalé členky klubu paní Moniky Tlusté (majitelky CHS Grizzly bear).
  Stejně tak nejsou pravdivé spekulace o tom, že by se paní Monika Tlustá měla opětovně stát členkou našeho klubu.
  2) Výňatek ze Zápisu č.13 - Zápis ze zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 28.6.2016, usnesení 10/5/16:
  "Upozornění Klubu ruských a asijských ovčáckých psů na porušování předpisů ČMKU a FCI – sekretariát požádal chovatelku o vyjádření. Chovatelka se nevyjádřila. P ČMKU považuje předložené důkazy o chovu pod ne-FCI organizací za dostačující a pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zápis vrhů na CHS GRIZZLY BEAR na dobu neurčitou a zároveň vyslovuje zákaz chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky. Schváleno jednomyslně."

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti od roku 2017:
Starší klubové fotky na Rajčeti: