Finanční řád KRaAOP:

Finanční řád je závazný pro všechny členy klubu KRaAOP, není-li v textu uvedeno jinak. Aktuální znění bylo schváleno na členské schůzi ve Stříteži dne 28.4.2018.

Znění Finančního řádu KRaAOP je ke stažení zde

Vzor smlouvy o poskytování chovatelského servisu s nečlenem KRaAOP je k nahlédnutí zde.

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti: