ZPĚT na hlavní stránku rubriky chovných psů KAO

Nahlášené vrhy KAO 2023:

Vystavené krycí listy KAO 2023:

Krycí list a oznámení o narození vrhu ve formátu .DOCX je ke stažení zde.
Krycí list a oznámení o narození vrhu ve formátu .PDF je ke stažení zde.

Pro plánované krytí chovné feny si chovatel vyplní formulář krycího listu a elektronicky nebo poštou jej zašle poradci chovu nejpozději 4 týdny před předpokládaným krytím. Ten zkontroluje správnost a úplnost údajů na KL, opatří KL evidenčním číslem, datem vystavení, dobou platnosti, svým podpisem a razítkem a zašle ve dvou vyhotoveních poštou zpět chovateli.

Bez podpisu příslušného poradce chovu, razítka poradce chovu a přiděleného evidenčního čísla je krycí list neplatný!

1.února 2021 vstoupila v platnost novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu štěňat" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu štěňat", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení jak uvedené formuláře, které se vztahují na chovatele, vyplňovat.

 1. číslo KL – název CHS – jméno feny
 2. KL 11/2023 - CHS Dacota Dalma - Zowi Zamira
 3. KL 10/2023 - CHS Dacota Dalma - Voronezhskie Bogatyri Aelika
 4. KL 9/2023 - CHS Strážce Orlických hor - Ziva Mount chán
 5. KL 8/2023 - CHS Zlatá horda - Don Ratibor Rapsodia
 6. KL 7/2023 - CHS Zlatá horda - Corra Zlatá Horda
 7. KL 6/2023 - CHS Dacota Dalma - Voronezhskie Bogatyri Aelika
 8. KL 5/2023 - CHS Naspo - Emod Vereze Donna
 9. KL 4/2023 – CHS Zlatá Horda – Corra Zlatá horda
 10. KL 3/2023 – CHS z Nošovického statku – Bischa Zlatá horda
 11. KL 2/2023 – CHS Dacota Dalma – Voronezhskie Bogatyri Aelika
 12. KL 1/2023 – CHS Zlatá Horda – Don Ratibor Rapsodiya

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti: